קהילות וירטואליות
Virtual Communities

A Research Seminar    סמינר מחקר
University of Haifa, 2001/2/3/4     אוניברסיטת חיפה ,שנה"ל תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד
Prof. Sheizaf Rafaeli     פרופ' שיזף רפאלי
mailto:sheizaf@rafaeli.net
Tel: +972 - 4 - 8249578, Fax: +972 - 4 - 8249194

Topics
Culture
תרבות
Ong, Rheingold, Heim
Psychology
פסיכולוגיה, היחיד
Kraut, Kiesler, Turkle
Sociology, Community
סוציולוגיה, הקהילה
Putnam, Kollock, Smith, Wellman
Power, Politics
כוח ופוליטיקה
Roger Clarke
Business, Marketing, Consumerism
עסקים ושיווק
Hagel, Net.Gain
Learning, Education
הוראה, חינוך, למידה
Art, Aesthetics, creativity
אמנות, אסתטיקה, יצירתיות
evolving, rolling novels
Structure
מבנה
Jones, Rafaeli, Whitaker
Rafaeli & Ravid Jones and Rafaeli graphs
Webdev, Scharl graphs
Pragmatics, Netiquette
פרקטיקה ופרגמטיקה, נטיקט
Preece, Kim
Utopia and Dystopia
נבואות זעם וחזון עצמות יבשות
Anonymity and identity
אנונימיות ובחירת זהות
Bechar, Donath, Turkle
Privacy
פרטיות
RIbak, Turow, Jones, Baym, Gurak and Burke
Trust
אמון
Jarvenpaa, Rheingold
Leadership, Power
מנהיגות, כוח
Gender
מגדר
Harrasim, Bruckman, Danet, Shade
Creativity
יצירתיות
Danet
Management
סוגיות ניהול
Sociability
חברותיות סוציומאטיות
Rafaeli, Jones, Baym, Walther
Useability
היבטי ממשק
Nielsen
Teenagers, Youth
נוער
Silver, Bechar, Donath, Turkle